PK Cheras

  PENGENALAN:        
  Pejabat Kesihatan Cheras mula beroperasi pada tahun 2012 di bangunan baru yang terletak di Jalan Yaakob Latif, Cheras. Ia ditadbir oleh Pegawai Kesihatan Daerah, Dr. Noriah bt. Hajib.  
           
  NAMA DAN ALAMAT PEJABAT KESIHATAN:      
  Pejabat Kesihatan Cheras        
  Aras 3, Bangunan Klinik Kesihatan Cheras      
  Jalan Yaacob Latiff        
  56000 Bandar Tun Razak        
  Cheras Kuala Lumpur        
           
  Tel: 03-91320020      
  Fax: 03-91329242        
           
  Datin Dr. Noriah Binti Hajib        
  Pegawai Kesihatan Daerah        
  Pakar Perubatan Kesihatan Awam        
           
  Terdapat 5 unit utama di Pejabat Kesihatan Cheras iaitu pengurusan, klinik kesihatan, kesihatan awam, farmasi serta keselamatan dan kualiti makanan.

Bagi memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada populasi penduduk di parlimen Cheras dan parlimen Bandar Tun Razak, sebanyak 5 Klinik Kesihatan, 2 Klinik Kesihatan Ibu & Anak serta 5 Klinik Komuniti beroperasi di bawah Pejabat Kesihatan Cheras
 
           
  Klinik Kesihatan        
  1)    Klinik Kesihatan Cheras      
  2)    Klinik Kesihatan Cheras Baru      
  3)    Klinik Kesihatan Bandar Tun Razak      
  4)    Klinik Kesihatan Sungai Besi      
  5)    Klinik Kesihatan Salak Selatan      
           
  Klinik Kesihatan Ibu & Anak        
  1)    Klinik Kesihatan Ibu & Anak Cheras Makmur      
  2)    Klinik Kesihatan Ibu & Anak Bandar Tun Razak      
           
  Klinik Komuniti         
  1)    Klinik Komuniti Alam Damai        
  2)    Klinik Komuniti Desa Tun Razak        
  3)    Klinik Komuniti Raya Permai        
  4)    Klinik Komuniti Seri Malaysia        
  5)    Klinik Komuniti Pinggiran Bukit Jalil        
           
  VISI:  
  Pejabat Kesihatan Cheras mengembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik
 
 
  MISI:  
  Untuk membolehkan dan memudahkan penduduk Cheras:
i.    Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
ii.   Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
iii.  Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:
i.      Mengutamakan pelanggan
ii.     Saksama
iii.    Tidak membebankan
iv.    Cekap
v.     Wajar mengikut teknologi
vi.    Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
vii.    Inovatif

Dengan menekankan
i.      Sifat penyayang, profesionalisme dan bekerja berpasukan
ii.     Sifat menghormati maruah insan
iii.    Penglibatan masyarakat