INFORMASI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Informasi Bahagian Kesihatan Awam

Pengenalan

Pengenalan

Bahagian Kesihatan Awam bertanggungjawab menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada semua lapisan masyarakat di semua peringkat melalui penjagaan kesihatan asas dengan memberi fokus kepada Perkhidmatan Kesihatan Keluarga,Kawalan Penyakit, Kawalan Mutu Makanan dan Pendidikan serta Promosi Kesihatan. Ia merupakan bahagian yang terbesar di bawah pentadbiran Pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya. Terdapat 11 Cawangan dan 5 Pejabat Kesihatan Daerah di bawah struktur pentadbiran Bahagian Kesihatan Awam, JKWPKL&P.

Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam

 • Unit Perkhidmatan & Pembangunan Profesional Kesihatan Awam
 • Unit Penguatkuasaan Kesihatan Awam
 • Unit Pentadbiran Kesihatan Awam

Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

 • Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar (KPAS)
 • Unit Mental, Substance Abuse, Violent & Injury Prevention (MESVIP)
 • Unit KOSPEN & Kanser
 • Unit Kawalan Pencegahan DM/HPT & Kardiovaskular

Cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit

 • Unit Penyakit Berjangkit (CDC)
 • Unit Tibi & Kusta
 • Unit HIV & STI

Cawangan Survelan

 • Unit Pengurusan Data Survelan
 • Unit Pengurusan Wabak & Bencana
 • Unit Kesihatan Antarabangsa

Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor

 • Unit Denggi
 • Unit Malaria & Lain-Lain Penyakit Bawaan Vektor
 • Unit Entomologi & Pest

Cawangan Kesihatan Primer

 • Unit Perlaksanaan Polisi Kesihatan Primer
 • Unit Penjagaan Perubatan & Kesihatan Primer
 • Unit Infrastruktur, Sokongan Klinikal & Teknikal

Cawangan Kesihatan Keluarga

 • Unit Kesihatan Ibu
 • Unit Kesihatan Wanita Dewasa
 • Unit Kesihatan Kanak-Kanak
 • Unit Kesihatan Sekolah

Cawangan Pemakanan

 • Unit Intervensi Pemakanan di Institusi
 • Unit Survelan & Operasi Klinik
 • Unit Perancangan Kualiti

Cawangan Pendidikan Kesihatan

 • Unit Kesejahteraan Institusi Pendidikan
 • Unit Penerbitan, Penyelidikan dan Dokumentasi
 • Unit Mobilisasi Komuniti

Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam

 • Unit Operasi Projek
 • Unit Operasi Biomedikal
 • Unit Kawalan Mutu Air Minum

Cawangan Kawalselia Radiasi Perubatan

 • Unit Unit Siasatan/ Pendakwaan        
 • Unit Pendaftaran eRADIA
 • Unit Permonitoran/ Penguatkuasaaan Swasta & Kerajaan        

PEJABAT KESIHATAN DI BAWAH BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JKWPKL&P

 • Pejabat Kesihatan Kepong
 • Pejabat Kesihatan Titiwangsa
 • Pejabat Kesihatan Cheras
 • Pejabat Kesihatan Lembah Pantai
 • Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya
Cawangan- cawangan di bawah Bahagian Kesihatan Awam
 • Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam
 • Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit
 • Cawangan Penyakit Berjangkit
 • Cawangan Survelan
 • Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
 • Cawangan Pemakanan
 • Cawangan Kesihatan Primer
 • Cawangan Kesihatan Keluarga
 • Cawangan Pendidikan Kesihatan
 • Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam
 • Cawangan Kawalselia Radiasi Perubatan