Cawangan Pemakanan

Pengenalan

Pengenalan

Cawangan Pemakanan bertanggungjawab merancang, membangun, melaksana, memantau dan menilai program pemakanan melalui empat aspek iaitu perancangan, pengawasan, pemulihan dan promosi pemakanan, di samping melaksanakan Perkhidmatan Pemakanan, Latihan, Kajian & Penyelidikan, Nasihat Teknikal dan Perkhidmatan  Konsultansi, Inisiatif Kualiti dan Pendidikan Berterusan (Continous Professional Development)