Cawangan Kesihatan Primer

Pengenalan

Cawangan Kesihatan Primer bertanggungjawab ke atas aktiviti-aktiviti berikut:
•    Pelaksanaan Polisi Kesihatan Primer

•    Penjagaan Perubatan Dan Kesihatan Primer

•    Infrastruktur, Sokongan Klinikal Dan Teknikal