Bahagian Kesihatan Awam | Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam

Pengenalan

Pengenalan

Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam berperanan:
•    Merancang dan melaksanakan program-program di bawah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan KKM.
•    Menyedia dan memantau pelaksanaan program penyelenggaraan kejuruteraan di institusi kesihatan.
•    Memastikan Program Pemantauan Kualiti Air Minum Kebangsaan dilaksanakan secara berkesan dalam memastikan keselamatan kesihatan pengguna.
•    Melaksanakan projek baru dan naiktaraf kemudahan kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui tatacara pengurusan projek yang berkualiti dengan mengambil kira      keseluruhan aspek kejuruteraan dan keperluan peralatan perubatan.
•    Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang kejuruteraan.