Cawangan Pengurusan Farmasi

Pengenalan

Pengenalan

Cawangan Pengurusan Farmasi terbahagi kepada 3 seksyen iaitu Seksyen Pengurusan profesyen, Seksyen Infrastruktur dan Informatik dan Seksten Kualiti dan Penyelidikan & Pembangunan Sekseyen di bawah Cawangan Pengurusan  Farmasi adalah :

    1. Seksyen Pengurusan Profesyen Farmasi

    2. Seksyen Infrastruktur & Informatik Farmasi

    3. Seksyen Kualiti dan Penyelidikan & Pembangunan Farmasi