Pengenalan

Pengenalan

Cawangan Amalan dan Perkembangan Farmasi (A&P) secara umumnya merancang, menyelia dan memantau Perkhidmatan Farmasi di semua fasiliti kesihatan di JKWPKL&P yang merangkumi 2 buah hospital dan 20 buah klinik kesihatan di bawah 5 buah Pejabat Kesihatan Daerah (PKD).