Bahagian Pengurusan | Unit Latihan dan Inovasi

Pengenalan

Bagi memastikan pencapaian wawasan dan objektif yang ditetapkan, Unit Latihan dan Inovasi komited untuk:

  • Memastikan permohonan menghadiri kursus diuruskan dalam tempoh tiga (3) hari setelah permohanan lengkap diterima.
  • Memastikan pengiraan skor komposit penilaian Program Transformasi Minda disiap dan diedar kepada Bahagian Pengurusan Latihan KKM dalam tempoh satu (1) minggu.
  • Memastikan permohonan tempahan Dewan Seminar dimaklumkan kepada permohon dalam tempoh satu (1) hari.