Bahagian Pengurusan | Unit Kejururawatan

Pengenalan

Unit Kejururawatan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Putrajaya ditubuhkan dalam bulan April 2010. Unit ini diketuai oleh Penyelia Jururawat Negeri Gred U42 dan dibantu oleh 2 Penolong Ketua Penyelia Jururawat Negeri (Bahagian Perubatan dan Bahagian Kesihatan Awam).