INFORMASI BAHAGIAN PENGURUSAN

Informasi Bahagian Pengurusan

Pengenalan

Visi Dan Misi

Memastikan PENGURUSAN PENTADBIRAN, SUMBER DAN KEWANGAN diuruskan dengan strategik dan berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan peraturan dan prosedur yang sedang berkuatkuasa.

Objektif

Menyediakan Khidmat Pengurusan Yang Berkualiti, Cekap dan Berkesan dan Mesra Pelanggan

Unit-unit di bawah Bahagian Pengurusan

  1. Pentadbiran
  2. Sumber Manusia
  3. Psikologi Kaunseling
  4. Latihan Dan Inovasi
  5. Kewangan Dan Pembangunan
  6. Pembangunan
  7. Perolehan
  8. Aset & Stor
  9. Pengurusan Maklumat (IT)
  10. Kejururawatan