Bahagian Pengurusan | Unit Sumber Manusia

Pengenalan

Visi

Ke Arah Pengurusan Sumber Manusia Yang Berkualiti Dan Produktif

Misi

Memastikan Jabatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi

Objektif

Memastikan Jabatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.