VISI DAN MISI

Visi JKWPKL&P

"Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Mengembleng Tenaga Ke Arah Kesihatan Yang Lebih Baik."

 

Misi JKWPKL&P

Misi JKWPKL & P adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:

i. Untuk membolehkan dan memudahkan penduduk Kuala Lumpur

 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan  mereka

ii. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu

 • Mengutamakan pelanggan
 • Saksama
 • Tidak membebankan
 • Cekap
 • Wajar mengikut teknologi
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • Inovatif

iii. Dengan menekankan

 • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
 • Sifat menghormati maruah insan
 • Penglibatan masyarakat