| 31 Julai 2014 Hubungi Kami | Maklum Balas | Bantuan | Soalan Lazim | Peta Laman

Unit Industri dan Pensijilan

 
Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan industri, pensijilan dan pendidikan keselamatan makanan kepada industri dan pengguna.

- Merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti industri domestik di peringkat negeri.
- Melaksanakan aktiviti pembangunan keselamatan makanan di peringkat kantin dan dapur sekolah, Kompleks Sajian Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), dapur hospitaltaska, tadika, perkhidmatan makanan termasuk caterer dan kilang.
- Menjalankan audit pematuhan dan pengawasan bagi pelaksanaan skim pensijilan keselamatan makanan  seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP) dan Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia (SK1M).
- Menyelaraskan aktiviti ke atas Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) dan memantau pelaksanaan aktiviti pengendalian makanan.
- Melaksanakan system pre-market approval di peringkat negeri.
- Melaksanakan prosedur dan garis panduan mengenai kawalan industry domestik.
- Memberi khidmat nasihat kepada pihak industri mengenai keperluan keselamatan makanan.
- Menjalankan aktiviti promosi sistem pengurusan kualiti keselamatan makanan
- Mengurus bahan-bahan percetakan dan lain-lain bagi kegunaan pendidikan
- Menyelaras dan memproses permohonan bagi perlesenan air mineral semulajadi (AMS) dan air minuman berbungkus (AMB).
- Menyelia dan menyemak laporan verifikasi sumber bahan mentah, sumber air dan ais, pengangkutan dan premis pemprosesan.
- Memproses kelulusan sumber ais dan kenderaan.
- Bertanggungjawab sebagi urusetia bagi Jawatankuasa Perakuan baig pelesenan AMS, AMB dan kilang ais.
- Perhubungan awam, media dan industri

 
 

 

 Tarikh Kemaskini : 29 Mei 2014