Unit HIV/STI/HEP C Unit HIV/STI/HEP C

Unit HIV adalah salah satu unit di dalam Bahagian Kesihatan Awam JKWPKL & Putrajaya .

Unit ini di asaskan bertujuan untuk menjalankan aktiviti / Program pencegahan dan rawatan penyakit HIV/AIDS dan penyakit kelamin khususnya bagi fasiliti awam di bawah seliaan JKWPKL & Putrajaya .

Unit ini juga di pertanggungjawabkan untuk memberi nasihat teknikal kepada agensi – agensi bukan KKM dan swasta dalam perawatan dan penyakit HIV/AIDS dan STI
  

Objektif
 i-    Untuk mengurangkan jangkitan HIV/AIDS dan penyakit kelamin di kalangan mereka yang berisiko .
 ii-    Untuk mencapai hasrat kerajaan dan agensi antarabangsa bagi mencapai Millennium Development Goals .

 1. Program Kawalan dan Pencegahan AIDS/STD

  Penyebaran Informasi berkaitan HIV/AIDS/STD melalui bahan pendidikan dan komunikasi berkesan melibatkan :

  • Edaran risalah, poster serta bahan pendidikan yang lain.
  • Pameran static atau bergerak
  • Seminar, konferen dan mesyuarat.
  • Mengadakan Hari AIDS Sedunia.
  • Menjalankan Program Remaja Sihat Tanpa AIDS (PROSTAR) di sekolah-sekolah.
 2. Memantau Aktiviti Surveilans dan Analisis Reten
  • Pendaftaran Kes (National Diseases Burden)
  • Notifikasi kes mengikut Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988
  • Notifikasi kes mengikut Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988
  • Pengesanan Kontak / partner notification.
  • Reten-reten bulanan
  • Pengumpulan Data Berterusan dan Sistematik
 3. Program pencegahan dan kawalan AIDS melalui Program Pengurangan Kemudaratan
  • Perluasan Program Pertukaran Jarum Suntikan - Merancang dan melaksanakan aktiviti Program Pertukaran Jarum Suntikan (NSEP) di Klinik Kesihatan.
  • Pemantauan dan Penilaian - Memantau aktiviti Program Pertukaran Jarum Suntikan(NSEP) di Klinik Kesihatan
 4. Aktiviti-aktiviti pencegahan penularan dan pengesanan kes. Menjalankan saringan HIV melibatkan
  • Penderma darah/organ.
  • Blood dependents patient.
  • Penerima Organ/ Tissue.
  • Pekerja-pekerja asing
  • Pesakit STD
  • Pesakit TIBI
  • Pekerja-pekerja seks secara "direct" atau "indirect".
  • Orang awam yang berisiko tinggi melalui Saringan HIV Sukarela /Tanpa Nama .
  • Ibu Mengandung (PMTCT)
  • Kontak kepada mereka yang HIV positif.
  • Bakal pengantin melalui Saringan HIV Pra Perkahwinan (Pre Marital Screening)
  • Klien Program Pengurangan Kemudaratan (Harm Reduction) – Program Pertukaran jarum Suntikan Dadah (NSEP),Metadon dan kondom.
 5. Program Rawatan Terapi Gantian Dengan Methadone (MMT)
Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times