Unit Penyakit Berjangkit (CDC) Unit Penyakit Berjangkit (CDC)

Pengenalan

Unit-unit yang terlibat di bawah Cawangan Penyakit Berjangkit adalah:-

i. Unit Penyakit Berjangkit

ii. Unit Tibi dan Kusta

iii. Unit HIV/ AIDS

Objektif Umum

 

 • Pengawasan, pemantauan semua kes yang perlu dilaporkan dalam tempoh 24 jam di bawah Akta Penyakit Berjangkit 1988.
 • Menjalankan langkah pencegahan bagi penyakit keutamaan supaya tidak menjadi masalah kesihatan awam dan seterusnya menjadi wabak.
 • Memberi pendidikan kepada masyarakat berhubungkait penyakit berjangkit dalam aspek:-
  • Kawalan
  • Pencegahan
  • Rawatan
  • Penglibatan Masyarakat
  • Kepentingan Dalam Kesihatan Awam
 • Untuk mencegah kejadian penyakit berjangkit dari peringkat awal supaya tidak menjadi masalah kepada kesihatan awam di negara ini dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya khasnya.
 • Menjalankan siasatan sumber kejadian yang berlaku serta mengambil langkah awal bagi mencegah berlakunya penularan penyakit dan menjadi wabak yang serius
 • Memberi maklumat, rekod, analisa kejadian penyakit di daerah yang mudah merebak kepada umum.
 • Menjalankan pemantauan semua penyakit di daerah samada kejadian kes tempatan, import dan kejadian penularan dari luar atau dalam daerah, negeri dan negara.
 • Memberi kesedaran melalui pendidikan kesihatan.
-Maklumat Sedang Dikemaskini-
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times