FAQ Perubatan FAQ Perubatan

Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta (UKAPS)

1) Bagaimanakah cara memohon pendaftaran klinik swasta/klinik pergigian?

Pendaftaran perlu melalui 2 cara seperti berikut;

  1. Melalui pendaftaran secara online iaitu medpcs website : http:// medpcs.moh.gov.my
  2. Secara manual dengan mengisi Borang A yang boleh diambil di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya (JKWPKL&P).

Borang A : Permohonan Perakuan Pendaftaran Klinik

2) Apakah proses yang perlu dilakukan dalam menubuhkan hospital swasta/ Jagaan Kesihatan yang lain? 

  1. Borang 1 disi untuk mendapatkan kelulusan menubuhkan atau menyenggarakan.
  2. Borang 3 disi untuk mendapatkan lesen mengendalikan atau menyediakan satu Kemudahan atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta.

Bila perlu memohon pembaharuan lesen hospital/ Kemudahan Jagaaan Kesihatan Swasta lain?

Pembaharuan lesen perlu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Permohonan pembaharuan lesen perlu dihantar ke UKAPS, JKWPKL&P 6 bulan sebelum tamat  tarikh lesen.

3) Bagaimanakah cara memperbaharui lesen hospital swasta dan Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta lain?

Permohonan bagi memperbaharui lesen hendaklah dibuat dalam Borang 3 sebanyak 2 salinan dengan disertai fi pemprosesan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga (Rujuk Buku Peraturan- Peraturan Kemudahan dan Jagaan Kesihatan Swasta 2006)

has-been-access-x-times
Pages: 1  2  3  

has-been-access-x-times