Visi & Misi Hospital Rehabilitasi Cheras Visi & Misi Hospital Rehabilitasi Cheras

Visi

"Menjadi Pusat Rehabilitasi Perubatan bertaraf dunia dengan menyediakan perkhidmatan yang cemerlang"

 

Misi

  • Menyediakan fokus penjagaan pesakit yang efisyen menerusi spektrum penuh pekhidmatan

  • Bagi meningkatkan pembangunan pengetahuan dan rawatan pendekatan baru melalui amalan berasaskan bukti dan latihan

  • Mewujudkan persekitaran yang berorientasikan penyelidikan untuk pembangunan pengurusan kelaianan upaya

  • Menggalakkan orang kurang upaya melalui perkongsian pintar dengan agensi-agensi lain dan masyarakat.
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times