Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor

Pengenalan

Cawangan Penyakit Bawaan Vektor berperanan menjalankan segala urusan pentadbiran dan pengurusan yang melibatkan Penyakit Bawaan Vektor di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

 

Hubungi kami:

Bahagian Kesihatan Awam
Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan KL & Putrajaya
Tingkat 3, Blok A, Jalan Cenderasari
50590 Kuala Lumpur

Cawangan Penyakit Bawaan Vektor berperanan menjalankan segala urusan pentadbiran dan pengurusan yang melibatkan Penyakit Bawaan Vektor di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

•    Pengurusan Data dan Laporan
-    Memantau semua kes penyakit bawaan vektor yang perlu dilaporkan dalam tempoh 24 jam di bawah Akta Penyakit Berjangkit 1988.
-    Memantau, merekod dan menganalisa  kejadian penyakit bawaan vektor.
-    Menyediakan laporan harian dan mingguan Denggi
-    Menjalankan pemantauan semua penyakit bawaan vektor di daerah samada kes tempatan, import dan kejadian penularan dari luar atau dalam daerah, negeri dan negara

•    Pencegahan dan Kawalan
-    Mencegah kejadian Demam Denggi, Zika, Chikungunya, dan lain-lain penyakit bawaan vektor dari peringkat awal supaya tidak menjadi masalah kesihatan awam.
-    Memantau aktiviti kawalan dan pencegahan bagi penyakit bawaan vektor di peringkat daerah dan negeri.
-    Menjalankan penyiasatan dan penilaian risiko Entomologi di lokaliti kematian dan wabak penyakit bawaan vektor serta lokasi tumpuan awam.

•    Pengurusan Logistik Cawangan
-    Mengurus stor dan aset peringkat negeri.
-    Mengurus stok racun peringkat negeri
-    Memantau stok racun di peringkat daerah
-    Membekal stok racun ke daerah.

•    Pembangunan Profesional
-    Melaksanakan dasar latihan berkenaan penyakit bawaan vektor dan pest.

•    Pengurusan Aduan
-    Menerima dan menyelaraskan aduan vektor dan pest.
-    Memantau setiap aduan dijalankan siasatan.
-    Memastikan maklumbalas siasatan aduan dihantar kepada pengadu atau pihak yang berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan.

 

 

 

 

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times