Unit Vektor Unit Vektor

Misi

Untuk melahirkan individu, keluarga dan masyarakat yang sihat, Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan :

 • Mengadakan program kesihatan melibatkan pencegahan dan kawalan penyakit bawaan vektor yang komprenhensif dan bersepadu untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat.
 • Memperkasakan  masyarakat di dalam pencegahan penyakit bawaan vektor melalui peningkatan kesedaran setiap individu, keluarga dan masyarakat.
 • Memupuk kerjasama dan penyertaan pelbagai Sektor dan Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan di dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti kesihatan dalam menlaksanakan pencegahan dan kawalan penyakit bawaan vektor.

 

Hubungi kami:

Bahagian Kesihatan Awam
Unit  Vektor
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan KL & Putrajaya
Tingkat 3, Blok A, Jalan Cenderasari
50590 Kuala Lumpur

Objektif Umum

 1. Memantau semua kes penyakit bawaan vektor yang perlu dilaporkan dalam tempoh 24 jam di bawah Akta Penyakit Berjangkit 1988.
 2. Menjalankan langkah kawalan dan pencegahan bagi penyakit bawaan vektor supaya tidak menjadi masalah kesihatan awam.
 3. Memberikan pendidikan kepada masyarakat berhubungkait penyakit bawaan vektor dalam aspek:
  • Kawalan
  • Pencegahan
  • Penglibatan masyarakat
  • Kepentingan dalam kesihatan awam

 

Objektif Khusus

 1. Mencegah kejadian demam denggi dari peringkat awal supaya tidak menjadi masalah kepada kesihatan awam.
 2. Memantau,merekod dan menganalisa  kejadian penyakit bawaan vektor di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
 3. Menjalankan pemantauan semua penyakit di daerah samada kejadian kes tempatan, import dan kejadian penularan dari luar atau dalam daerah, negeri dan negara.
 4. Memberikan kesedaran melalui pendidikan kesihatan.
Tarikh Kemaskini : 04 April 2017
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times