Unit Tibi / Kusta Unit Tibi / Kusta

Objektif

 1.  Melindungi 100% di kalangan populasi yang terdedah kepada jangkitan Tibi (terutama golongan kanak-kanak) melalui imunisasi BCG primer
 2.  Menukarkan sekurang-kurangnya 90% jenis Tibi berjangkit kepada jenis bukan berjangkit melalui rawatan yg berkesan & segera (Sputum Conversion Rate).
 3.  Memastikan 85% kadar sembuh (Cure Rate) di kalangan kes baru sputum positif yang dikesan.
 4.  Mengesan sekurang-kurangnya 98% kes sputum positif (Case Detection Rate).

Fungsi

Memantau Program Kawalan TB bagi JKWPKL& P

 

Aktiviti

 

 1. Notifikasi dan laporan kes Tibi
  • Berdasarkan sumber notifikasi dari e-notis dan input dari MyTB, data-data Kes baru Tibi semua jenis dan Kes Baru Tibi Kahak positif dapat dianalisa dan laporan dapat dikeluarkan secara harian, mingguan atau bulanan. Aktiviti kawalan akan dijalankan dalam tempoh selewat-lewatnya 1 minggu dari tarikh notifikasi. Laporan tibi adalah berdasarkan kepada format TBIS yang telah dimulakan sejak 2003
 2. Pengesahan kes Tibi
  • Semua kes yang disahkan Tibi  yang berjangkit  perlu disiasat oleh PPKP iaitu perlu mengesan sejumlah kes yang telah disasarkan setiap tahun mengikut formula dari WHO iaitu Kadar Pengesanan Kes , adalah 50 kes tibi baru smear +ve bagi setiap 100,000 penduduk.  Jenis Pengesanan adalah secara Aktif (melalui pengesanan kontak), Pasif (pesakit datang sendiri ) atau Saringan
 3. Pemantauan hasil rawatan Tibi
  • Pemantauan hasil rawatan adalah lebih tertumpu kepada kes Tibi smear positif mengikut kohort tahun sebelumnya. 8 kriteria yang dipantau adalah Kadar Sembuh, Sempurna Rawatan, Bertukar Diagnosa, Pindah Keluar/Hilang, Mati, Gagal Rawatan dan Masih dalam Rawatan. Manakala terdapat 11 indikator WHO berkaitan Tibi yang perlu dipantau setiap bulan termasuklah Kadar Kejadian Tibi (Incidendence Rate) yang juga merupakan KPI Ketua Pengarah Kesihatan.
 4. Program BCG
  • Sasarannya adalah 95% parut bagi pemberian BCG primer dan 99.5% kelahiran hidup mesti diberikan suntikan BCG bagi bayi baru lahir. Pemantauan Liputan ‘Primary Vaccination of BCG mengikut pusat suntikan dijalankan setiap 3 bulan.
 5. Perkhidmatan makmal
  • Menaiktarafkan PR 2 kpd  PR 1 dengan melengkapkan kemudahan diagnosa Tibi terutama mikroskopi. Semua JTMP mampu menjalankan ujian sapuan kahak yang betul dan bermutu. Keselamatan makmal di klinik kesihatan dan hospital juga sentiasa dipantau.
 6. Lain-lain program atau aktiviti
  • Menganjurkan Sambutan  Hari Tibi setiap tahun di samping menyediakan bahan-bahan pendidikan kesihatan
  • Menganjurkan Latihan /modal insan untuk semua warga kerja JKWPKL & P yang terlibat secara langsung dalam menguruskan kes Tibi di Klinik Kesihatan dan hospital.
-Maklumat Sedang dikemaskini-
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times