Sumber Manusia Sumber Manusia

Visi

Ke Arah Pengurusan Sumber Manusia Yang Berkualiti Dan Produktif

Misi

Memastikan Jabatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi

Objektif

Memastikan Jabatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times