Unit Pentadbiran Unit Pentadbiran

Unit Pentadbiran Merupakan Antara Komponen Utama Yang Menyokong Kepada Penyampaian Perkhidmatan Di Bahagian Pengurusan.

Unit Pentadbiran Berperanan Dalam Memberi Perkhidmatan Sokongan Dari Segi Penyelarasan Dan Perancangan Khidmat Pelanggan (Aduan Dan Kaunter), Kenderaan, Pengurusan Rekod, Keselamatan Dan Utiliti Di Samping Urusan Housekeeping. Terdapat Lima (5) Seksyen Yang Menyokong Fungsi Unit Ini Iaitu :

  • Seksyen Pengangkutan : Memantau Dan Menyelaras Tempahan Dan Penyelenggaraan Kenderaan Di Samping Kawasan Letak Kereta.
  • Seksyen Daftaran & Rekod : Memantau Dan Menyelaras Pengurusan Rekod Dan Fail Di Ibu Pejabat Dan Bahagian Pengurusan Termasuk Kad Perakam Waktu.
  • Seksyen Pengurusan Keselamatan & Kuarters : Memantau Dan Menyelaras Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dan Fizikal Di Ibu Pejabat.
  • Seksyen Perkhidmatan : Memantau Dan Menyelaras Perkhidmatan Pembersihan Dan Keselamatan Di Ibu Pejabat Serta Pengurusan Dan Penyelenggaraan Talian Telefon, Faks Dan Mesin Fotostat.
  • Seksyen Khidmat Pelanggan : Memantau Dan Menyelaras Pengurusan Kaunter Dan Aduan Di Jabatan.

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times