Pengurusan Aset Pengurusan Aset

Unit Aset& Stor

 • Mengurus dan memastikan pengurusan aset dan stor dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara/pekeliling terkini yang telah ditetapkan.

Fungsi Unit

Unit Aset

Bertanggungjawab menguruskan semua aset alih kerajaan samaada Harta Modal atau Aset Bernilai Rendah meliputi :-

 • Pendaftaran
 • Pemeriksaan
 • Penyelenggaraan
 • Pindahan
 • Pelupusan
 • Kehilangan dan Hapuskira
 • Sumbangan dan Hadiah

Unit Stor

Bertanggungjawab memantau dan memberi perkhidmatan bekalan stok alatulis  kepada pelanggan mengikut keperluan.

 

Piagam Pelanggan 

 • Memastikan pendaftaran aset dilaksanakan dalam tempoh  14 hari dari tarikh penerimaan beserta dengan dokumen yang lengkap
 • Memastikan pemeriksaan aset dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun
 • Memastikan aset-aset yang telah mendapat kelulusan pelupusan dalam masa 6 bulan dari tarikh kelulusan

 • Memastikan bekalan stok yang ditetapkan di dalam katalog sentiasa ada untuk diagihkan berdasarkan kepada keperluan dan kesesuaian semasa.

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times