Unit Pengurusan Unit Pengurusan

Unit pengurusan adalah bertanggungjawab dalam menguruskan penyampaian perkhidmatan  di Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan.

 
AKTIVITI :

a)    Pengurusan surat menyurat
b)    Pengurusan kewangan
c)    Pengurusan latihan
 

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times