Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga

Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga (UPKK) adalah satu unit di bawah Bahagian Kesihatan Awam selain daripada Unit Kawalan Penyakit (UKP), Unit Promosi dan Pendidikan Kesihatan (UPPK), Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP) dan Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan (UKKM).

 

Wawasan

Wawasan UPKK adalah ke arah keluarga sihat dan bahagia yang menikmati hidup berkualiti sepanjang hayat.

 

Misi

Untuk mencapai wawasan bagi mewujudkan keluarga sihat dan bahagia, misi UPKK adalah melaksanakan program satu sistem perkhidmatan kesihatan keluarga yang komprehensif, penyayang & profesional, mudah diperolehi dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. selain itu UPKK akan menggalakkan penglibatan kesihatan individu dan keluarga, memupuk kesedaran individu terhadap sebagai satu aset penting bagi mengamalkan cara hidup sihat dan menjalinkan perkongsian diantara sektor awam, swasta dan bukan kerajaan.

Objektif

Objektif am UPKK adalah mempertingkatkan perkhidmatan pembangunan kesihatan keluarga di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpurr & Putrajaya bagi membolehkan keluarga mencapai dan mengekalkan tahap kesihatan optima dari aspek fizikal, mental dan sosial.

 

Sub Unit

Terdapat dua  unit  di bawah UPKK iaitu Unit Kesihatan Primer dan  Unit Kesihatan Keluarga. Unit kesihatan primer menjaga Klinik Kesihatan (KK) dan K1M manakala Unit Kesihatan Keluarga menjaga Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) dan Pasukan Sekolah  di bawah JKWPKL&P. Terdapat 17 buah Klinik Kesihatan, 17 buah Klinik Ibu Anak dan 21 buah Klinik 1 Malaysia di bawah kelolaan JKWPKL&P.

-Maklumat Sedang Dikemaskini-
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times