Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga

Pengenalan

Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga (CPKK) adalah satu cawangan
di bawah Bahagian Kesihatan Awam selain daripada Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam (CPKA),Cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC), Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD), Cawangan Promosi Kesihatan (CPK), Cawangan Vektor (CV), Cawangan Surveilans (CS), Cawangan Pemakanan (CP) dan Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam (CJKA).
 

Wawasan

Wawasan CPKK adalah ke arah keluarga sihat dan bahagia yang menikmati hidup berkualiti sepanjang hayat.

 

Misi
Untuk mencapai wawasan bagi mewujudkan keluarga sihat dan bahagia, misi CPKK adalah melaksanakan program satu sistem perkhidmatan kesihatan keluarga yang komprehensif, penyayang & profesional, mudah diperolehi dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.  Selain itu CPKK akan menggalakkan penglibatan individu dan keluarga, memupuk kesedaran individu terhadap kesihatan sebagai satu aset penting bagi mengamalkan cara hidup sihat dan menjalinkan perkongsian diantara sektor awam, swasta dan bukan kerajaan.

 

 

Unit Kesihatan Primer

Objektif
Memperkukuhkan perkhidmatan Kesihatan Primer dari segi pencegahan penyakit, pengesanan awal dan rawatan segera, rehabilitasi disamping meningkatkan perkhidmatan sokongan pembangunan sumber manusia dan pelaksanaan tele jagaan primer (TPC).

Objektif Khusus
Menyediakan perkhidmatan, merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti kesihatan diperingkat penjagaan kesihatan primer.
Merancang dan mengurus  keperluan dan pembangunan sumber manusia kesihatan primer.
Merancang dan mengawal selia pewujudan prasarana bangunan, perkhidmatan sokongan dan teknologi maklumat bagi kesihatan primer.
Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat ke arah penjagaan kesihatan diri dan keluarga yang mantap serta penglibatan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan swasta di peringkat penjagaan primer.


Unit Kesihatan Keluarga

Objektif

Unit Kesihatan Keluarga (UKK) bertanggungjawab di dalam merancang, mengkoordinasi dan memantau program-program dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kesihatan ibu dan perinatal, kesihatan kanak-kanak, kesihatan remaja, kesihatan pelajar sekolah, kesihatan wanita, kesihatan warga emas, kesihatan golongan kurang upaya dan kesihatan mental. Unit ini juga bertanggungjawab kepada KKIA dan PKS.

Objektif Khusus

Menyediakan perkhidmatan penjagaan yang komprehensif dengan penekanan kepada pencegahan, penggalakan dan rehabilitasi.
Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang sesuai dan berintegrasi kepada :

a) Kesihatan Ibu
     Rawatan Antenatal
     Rawatan Postnatal
     Perancang Keluarga
     Perkhidmatan Pap Smear
     Kesihatan Wanita Dewasa

b) Kesihatan Anak
    Menilai kesihatan bayi dan kanak-kanak
    Pelalian
    
c) Kesihatan Sekolah
    Perkhidmatan kesihatan sekolah
    Pelalian
    Pendidikan kesihatan

d) Perkhidmatan Masyarakat
     Lawatan ke rumah
     Perkhidmatan ‘Home Care Nursing’

 

Tarikh Kemaskini : 16 Ogos 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times