Pembangunan Pembangunan

Pengenalan
Unit Pembangunan, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah di bawah Bahagian Pengurusan dan diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah (KPP) - Kewangan dan Pembangunan. Unit ini dianggotai seramai 8 orang penjawat awam yang terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) serta Kumpulan Sokongan.

 

Objektif
Melaksanakan dasar Kementerian Kesihatan Malaysia dalam meninggikan mutu perkhidmatan kesihatan dengan melaksanakan projek-projek pembangunan kesihatan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

 • Merancang keperluan pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Tambahan Lima Tahun
 • Merancang dan menguruskan peruntukan pembangunan Jabatan (BP2, BP3, BP6 dan BP9)
 • Menguruskan permohonan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf klinik
 • Mengurus hal-ehwal penyewaan premis bagi penetapan klinik
 • Menguruskan hal ehwal penyewaan premis demis di bawah pentadbiran Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
 • Mengemaskini maklumat perlaksanaan projek pembangunan dalam Sistem Pemantauan Projek II (SPPII
 • Bertindak sebagai pengantara dengan Agensi Pelaksana Pembangunan
 • Penyelaras serta pemantau projek projek pembangunan kesihatan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
 • Memastikan semua peruntukan/keperluan untuk setiap projek diperolehi
 • Mengendalikan urusan pengambilan tanah untuk tapak projek kesihatan dengan jabatan-jabatan yang berkaitan
 • Memastikan proses pengambilan tanah dibuat dengan segera mengikut peraturan dan berdasarkan Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bil 1/2003; dan
 • Menguruskan proses sebutharga kerja dan perkhidmatan kafetaria di klinik-klinik di bawah pentadbiran Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times