Unit Pematuhan (Pemantauan& Penyelidikan, Penguatkuasaan) Unit Pematuhan (Pemantauan& Penyelidikan, Penguatkuasaan)

Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi berhubung dengan pemantauan makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Pemantauan & Penyelidikan
- Merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti pematuhan di peringkat negeri.
- Memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi berhubung dengan  pemantauandan pematuhan makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.
- Menyiasat setiap ketidakpatuhan yang dikesan hasil daripada pemantauan.
- Mengumpul, menganalisa dan menilai data pemantauan dan pematuhan di peringkat negeri serta menyediakan laporan.
- Mengurus pangkalan data NFAS (National Food Contaminant Assessment System)
- Menjalankan program Total Diet Study (TDS)

Perlesenan, Kilang & Eksport
- Memantau kilang/pengimport yang telah diberi lesen-lesen dibawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan -peraturan Makanan 1985.
- Menyelaras dan memproses permohonan bagi perlesenan mesin jual air (MJA) air mineral semulajadi (AMS) dan air minuman berbungkus (AMB).
- Bertanggungjawab sebagi urusetia bagi Jawatankuasa Perakuan bagi pelesenan AMS, AMB dan kilang ais.

Penguatkuasaan
- Memantau pematuhan di bawah perundangan makanan melalui aktiviti persampelan dan pemeriksaan premis.
- Memantau kilang/pengimport yang telah diberi lessen-lesen di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985.
- Menyiasat aduan pengguna berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan
- Mengawalsedia perlaksanaan QAP negeri
- Menguruskan reten-reten bulanan dan tahunan Program Keselamatan dan Kualiti Makanan Negeri.
- Menyelaras operasi dan alert keselamatan makanan peringkat WPKL.
- Mengurus perlakasanan FoSIM domestik dan import di peringkat WPKL.
- Merancang dan memantau aktiviti pemeriksaan premis dan pensampelan makanan (domestik & import)
- Menjalankan khidmat nasihat dan pakar rujuk berkaitan Akta Makanan 1983 dan semua peraturan dibawahnya kepada Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) dan pihak Industri.
- Menyelaras dan menjalankan aktiviti risikan berkaitan keselamatan, kebersihan dan kualiti makanan
-Menyelaras dan menjalankan pendakwaaan di makhamah bagi pelanggaran yang dikesan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times