Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit

Untuk mengurangkan kadar penyakit (Morbidity) dan Kematian (Mortality) yang disebabkan oleh keadaan atau penyakit tidak berjangkit supaya ia tidak menyebabkan masalah kesihatan awam, seterusnya mewujudkan masyarakat penyayang dan sihat.

Unit-unit yang terlibat di bawah Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit adalah:-

i) Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar (KPAS)

ii) Unit Mental, Substance Abuse, Violent & Injury Prevention (MeSVIP)

iii) Unit Life Style Disease (LSD)

 

  • Untuk mengurangkan kejadian penyakit (Morbidity) dan kematian (Mortality) yang disebabkan oleh keadaan dan cara hidup yang tidak sihat.
  • Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran dikalangan anggota kesihatan dan masyarakat umum mengenai isu-isu semasa dan faktor penyebab penyakit.
  • Untuk menggalakkan kerjasama dan penglibatan agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta masyarakat sekeliling dalam mengawasi Penyakit Tidak Berjangkit.

Tarikh Kemaskini : 16 Ogos 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times