Unit Latihan dan Inovasi Unit Latihan dan Inovasi

Piagam Unit Latihan dan Inovasi

Bagi memastikan pencapaian wawasan dan objektif yang ditetapkan, Unit Latihan dan Inovasi komited untuk:

 

  • Memastikan permohonan menghadiri kursus diuruskan dalam tempoh tiga (3) hari setelah permohanan lengkap diterima.
  • Memastikan pengiraan skor komposit penilaian Program Transformasi Minda disiap dan diedar kepada Bahagian Pengurusan Latihan KKM dalam tempoh satu (1) minggu.
  • Memastikan permohonan tempahan Dewan Seminar dimaklumkan kepada permohon dalam tempoh satu (1) hari.

 

Fungsi

  1. Latihan Asas Perkhidmatan / Kompetensi
  2. Latihan Dalam Perkhidmatan

Peranan

Latihan Asas Perkhidmatan/Kompetensi

1. Program Transformasi Minda(PTM)
2. Latihan Berasaskan Kompetensi (CBT)
3. Permohonan Pos Basik
4. Penempatan Pelajar IPTA/IPTS (e-Pelatih)
5. Permohonan Kelulusan Pakej

Latihan Dalam Perkhidmatan
1. Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan
2. Penilaian Kursus
3. Kursus Anjuran Luar JKWPKL
4. Sesi Pembelajaran Berterusan
5. CPD
6. Laporan Hari Berkursus
7. Buku Log

 

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times