Unit Kesihatan Pekerjaan& Alam Sekitar Unit Kesihatan Pekerjaan& Alam Sekitar

Aktiviti Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar adalah satu program kesihatan yang di letakkan dibawah Program Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit. Objektif utama program ini adalah untuk mempromosikan dan mengekalkan keadaan fizikal, mental dan sosial tahap yang tertinggi serta memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin. Ini termasuklah kesedaran dan pengetahuan serta, melindungi pekerja dari risiko dan hazad di tempat kerja.

Objektif Umum

Untuk mempromosikan dan mengekalkan tahap kesihatan para pekerja dari segi fizikal, mental dan sosial pada tahap yang paling tinggi.

 

Aktiviti

 • Survelens Penyakit Pekerjaan

Surveilens penyakit pekerjaan telah dimulakan pada bulan Jun 1997.Jenis penyakit yang perlu dinotifikasi ialah keracunan kimia dan pestisid, penyakit respiratori pekerjaan (occupational lung disease), penyakit kulit pekerjaan (occupational dermatoses) dan kecederaan di kalangan anggota kesihatan KKM.

 • Promosi Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP).Objektif MKKP ialah untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesedaran semua anggota kesihatan mengenai amalan budaya kerja yang sihat dan selamat serta sentiasa prihatin terhadap kesihatan diri.

 

Aktiviti lain :

 • Kursus Kempen Cara Hidup Sihat ‘Promosi Keselamatan dan Pencegahan Kecederaan'
 • Ceramah ‘Keracunan Kimia' oleh Pusat Racun Negara
 • Kursus Kesihatan Pekerjaan di Kalangan Anggota Vektor
 • Kursus Kesihatan Pekerjaan di Kalangan Anggota Jururawat
 • Penerbitan polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
 • Kajian tabiat merokok di kalangan anggota kesihatan
 • Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Pekerjaan
 • Klinik Kesihatan Pekerjaan
 • Program Jaminan Kualiti (Quality Assurance)
 • Pemeriksaan Tahap Kesihatan Anggota Kesihatan
 • Perlaksanaan Program Kospen Plus (Komuniti Sihat Pembina Negara Plus)
 • Untuk mencegah kejadian penyakit berjangkit dari peringkat awal supaya tidak menjadi masalah kepada kesihatan awam di negara ini dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya khasnya.
 • Menjalankan siasatan sumber kejadian yang berlaku serta mengambil langkah awal bagi mencegah berlakunya penularan penyakit dan menjadi wabak yang serius
 • Memberi maklumat, rekod, analisa kejadian penyakit di daerah yang mudah merebak kepada umum.
 • Menjalankan pemantauan semua penyakit di daerah samada kejadian kes tempatan, import dan kejadian penularan dari luar atau dalam daerah, negeri dan negara.
 • Memberi kesedaran melalui pendidikan kesihatan.

Tarikh Kemaskini : 01 November 2018

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times