Unit Kawalan Mutu Air Minum Unit Kawalan Mutu Air Minum

Pengenalan

Fungsi

  1. Melaksanakan lawatan pemeriksaan pematuhan keperluan keselamatan radiasi bagi premis kerajaan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (AKTA 304) bagi maksud perubatan (hospital, klinik kesihatan, klinik pergigian).

 

  1. Memantau aktiviti-aktiviti pematuhan keperluan perlesenan di bawah AKTA 304 bagi maksud perubatan yang melibatkan premis swasta dan Syarikat Juruperunding Kelas H.

 

  1. Memberi khidmat nasihat teknikal yang merangkumi sinaran mengion (IR), sinaran tak mengion (NIR) dan peralatan perubatan kepada klinik/hospital dan agensi yang berkaitan.

 

 

Tarikh Kemaskini : 23 Mac 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times