Kewangan Kewangan

Unit Kewangan diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah dan terdiri daripada
2 Sub Unit iaitu :-
1.    Seksyen Belanjawan dan Bayaran
2.    Seksyen Hasil dan Tuntutan


Skop bidang kerja Unit Kewangan adalah :-
1.    Memproses pembayaran, tuntutan dan gaji anggota
2.    Menguruskan akaun
3.    Memproses belanjawan
4.    Menguruskan hal-hal pentadbiran kewangan dan kutipan hasil

Fungsi Unit
1.    Seksyen Belanjawan dan Bayaran
       Pengurusan Kewangan, Belanjawan, Pembayaran dan Naziran.
2.    Seksyen Hasil dan Tuntutan
       Pengurusan Akaun Amanah & Deposit, Hasil, Gaji  dan Tuntutan Anggota

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times