Unit Kesihatan Ibu Dan Anak Unit Kesihatan Ibu Dan Anak

Perkhidmatan Kesihatan Keluarga merupakan satu daripada komponen utama dalam Perkhidmatan Kesihatan Awam dan yang terpenting dalam skop jagaan kesihatan primer. Perkhidmatan kesihatan keluarga meliputi aspek kesihatan fizikal , mental dan sosial individu dalam sesebuah keluarga , pembangunan keluarga dan pemakanan keluarga.

  1. Meningkatkan dan mengekalkan taraf kesihatan ibu dalam kumpulan umur reproduktif.
  2. Menggalakkan dan mengekalkan kesihatan yang optima serta penilaian perkembangan kanak-kanak mulai bayi hingga tamat persekolahan.
  3. Memberi perkhidmatan pesakit luar, promosi kesihatan, saringan kesihatan, rawatan dan rehabilitasi kepada semua ahli keluarga pada ‘first point of contact'.
  4. Mengingkatkan taraf kesihatan keluarga dan kumpulan-kumpulan khas seperti remaja, warga tua, kanak-kanak keperluan khas dan pesakit mental dan sosial.
  5. Mengurangkan morbiditi dan mortaliti akibat penyakit kronik/penyakit berkaitan dengan gaya hidup individu.
-
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times