Unit Kejururawatan Unit Kejururawatan

Unit Kejururawatan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Putrajaya ditubuhkan dalam bulan April 2010. Unit ini diketuai oleh Penyelia Jururawat Negeri Gred U42 dan dibantu oleh 2 Penolong Ketua Penyelia Jururawat Negeri (Bahagian Perubatan dan Bahagian Kesihatan Awam).
  • Menyelaras semua program Kejururawatan Perubatan dan Kesihatan Awam di JKWPKL&P
  • Memantau aspek kejururawatan di Bahagian Kesihatan Awam dan Bahagian Perubatan ketahap nilai yang tinggi
  • Meningkatkan pengetahuan dan innovasi serta mendidik mentaliti kelas pertama.
  • Meningkatkan produktiviti dalam latihan dan perkhidmatan kejururawatan.
  • Menambahbaik dan mengekal piawaian kualiti perkhidmatan kejururawatan.

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times