Psikologi Kaunseling Psikologi Kaunseling

Latarbelakang

Unit Psikologi Kaunseling (UPsK) yang telah ditubuhkan di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan & Putrajaya di bawah Bahagian Pengurusan.

 

Unit ini dinamakan Unit Psikologi Kaunseling adalah kerana dalam melaksanakan perkhidmatan kaunseling, kaunselor/Pegawai Psikologi menggunakan ilmu-ilmu dan prinsip-prinsip psikologi bagi membantu klien menangani konflik dan isu-isu berkaitan. Gabungan dua disiplin ini iaitu psikologi dan kaunseling perlu bagi menghasilkan perkhidmatan kaunseling yang efektif dan profesional. 

 

Fungsi Utama Unit Psikologi Kaunseling

 

 • Melaksanakan program-program pembangunan modal insan anjuran Unit Psikologi Kaunseling dan usahasama dengan Bahagian dan Unit lain dalam Jabatan bagi keperluan latihan dan memperkasakan modal insan dalam kalangan penjawat awam.
 • Menjalani sesi Klinik Psikologi Kaunseling / Intervensi ke atas klien/pesakit yang dirujuk / sukarela (walk in – bagi staff JKWPKL& P) bagi membantu penyelesaian isu & konflik yang dihadapi.

Prosedur Penerimaan Kes & Operasi Perkhidmatan Kaunseling

 

 • Klien yang dirujuk perlulah menggunakan borang rujukan seperti berikut:
  1. Borang rujukan khidmat Kaunseling BKI/1/14 (Staff/Pesakit Luar)
 • Borang rujukan dan borang permohonan boleh diperolehi dari Pejabat Unit Psikologi Kaunseling dan laman web. Borang rujukan hendaklah ditandatangani oleh doktor / pegawai yang merujuk.
 • Hari Klinik Psikologi Kaunseling adalah pada hari Isnin – Jumaat
Hari Masa
 Isnin – Khamis 8.30 pagi – 4.30 petang
Jumaat 

8.30 pagi – 12.30 tengahari /

3.30 petang – 4.30 petang

 

Piagam Pelanggan

 

 • Sesi Intervensi Psikologi Kaunseling dijalankan dalam masa 30 minit hingga 60 minit
 • Norma perkhidmatan 30 minit = 1 sesi kaunseling.
 • Kerahsiaan adalah keutamaan sesi intervensi/kaunseling
 • Menyediakan dan memberikan perkhidmatan kaunseling secara profesional mengikut Piawaian Amalan Kaunseling,Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam.
 • Setiap rujukan baru dan pemohonan bagi perkhidmatan kaunseling dikalangan kakitangan / pesakit luar  akan diberi temujanji dalam tempoh tidak lebih 5 hari bekerja dari tarikh rujukan & pemohonan.

 

Kewajipan Pelanggan

 

 1. Setiap klien/pesakit yang tidak hadir untuk temujanji susulan berturut-turut selama 6 bulan dikehendaki mendapatkan surat rujukan baru.
 2. Pegawai Psikologi boleh mendapatkan maklumat tambahan tentang klien/pesakit dari keluarga terdekat apabila perlu.
 3. Klien/pelanggan perlu memaklumkan Pegawai Psikologi sekiranya tidak dapat hadir sesi temujanji susulan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh temujanji.
 4. Klien perlu datang 10 minit lebih awal daripada masa temujanji susulan  yang telah ditetapkan.

 

Lokasi

 

Pejabat di Aras 2, Blok B bersebelahan dengan Unit Sumber Manusia Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya.

 

 

Tarikh Kemaskini : 07 Januari 2019

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times