Unit Inspektorat Dan Penguatkuasaan Unit Inspektorat Dan Penguatkuasaan

Unit Inspektorat & Perundangan (UIP) ditubuhkan pada tahun 2008 menurut arahan Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pekeliling Kesihatan Awam Bilangan 1/2004, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui surat bilangan (2) KKM -196 (55/1) SK.1 Bhg.3 bertarikh 11 Februari 2004.

Penubuhan Unit Inspektorat dan Perundangan adalah untuk mewujudkan satu struktur yang teratur dan mantap yang mampu menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan dan pendakwaan dibawah undang-undang kesihatan awam dengan lebih profesional serta mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan aktiviti penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam.

Secara amnya, aktiviti utama ialah penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 (PPKHT) di seluruh kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga memantau serta menyelaras aktiviti pendakwaan yang melibatkan Undang-Undang Kesihatan Awam iaitu Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit-Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004.

Selain itu, UIP juga berperanan untuk menjalankan kes-kes pendakwaan di Mahkamah Jalan Duta setelah mendapat persetujuan daripada Timbalan Pendakwa Raya (TPR). Berikut merupakan aktiviti-aktiviti utama Unit Inspektorat dan Perundangan :

 1. Penguatkuasaan
  •  Menjalankan Risikan
  •  Menjalankan Operasi Rutin
  •  Menjalankan Operasi Bersepadu
  •  Menjalankan Operasi E-Infoblat
  •  Menjalankan Operasi Arahan TPK/Pengarah/KKM
  •  Menjalankan Educational Enforcement
 2. Pendakwaan
  •  Mengurukan kompauan di bawah kesalahan Undang-Undang Kesihatan Awam
  •  Menyediakan/ melengkapkan kertas siasatan di bawah Undang-Undang Kesihatan Awam
  •  Merujuk / Semakan Kertas Siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya
  •  Pendaftaran kes ke mahkamah di bawah kesalahan Undang-Undang Kesihatan Awam
  •  Menguruskan saman dan waran tangkap dari dalam/luar daerah
  •  Menjalankan siasatan lanjutan terhadap Orang Kena Saman (OKS)
  •  Menjalankan pendakwaan di mahkamah
  •  Menguruskan eksibit
 3. Pentadbiran
  •  Surat
  •  Aduan
  •  Cuti
  •  Mesyuarat
  •  Taklimat
  •  CPD/Latihan
  •  Pembelian/Kewangan
  •  Pelan Tindakan (KRA)
  •  Kajian QA/KIK
  •  ISO
 4. Pangkalan Maklumat
  •  Daftar Kawasan Larangan
  •  Aset
  •  Kad Kuasa
  •  Reten Mesyuarat Pagi
  •  Reten Bulanan Unit Inspektorat & Perundangan
  •  Laporan Tahunan
  •  Perundangan – Akta 281, 342, 154 dan PPKHT 2004
  •  Database Unit Inspektorat & Perundangan

Tarikh Kemaskini : 15 Ogos 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times