Tag Cloud Tag Cloud

Back

Dokumen ISO 9001:2015

Dasar Kualiti JKWPKL&P berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah:

" JKWPKL&P komited dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada semua lapisan masyarakat dengan penekanan kepada aspek promosi, pencegahan, rawatan dan rehabilitasi yang memenuhi sistem pengurusan kualiti dan penambahbaikan berterusan."


has-been-access-x-times