Pekerja Sambilan Harian (PSH) Pekerja Sambilan Harian (PSH)

 

IKLAN PENGAMBILAN JAWATAN
SKIM PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
DI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

 

Pemohon-pemohon daripada Warganegara Malaysia adalah dipelawa mengisi jawatan skim Pekerja Sambilan Harian (PSH) di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Kelayakan Minimum:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Cara Memohon:

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis berserta (resume), gambar berukuran passport dan salinan sijil  ke alamat / atau melalui emel berikut:

Pengarah Kesihatan Negeri
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur dan Putrajaya
Jalan  Cenderasari
50590 Kuala Lumpur
(U/P: Unit Sumber Manusia)
shahrulazly@wp.moh.gov.my

Setiap permohonan yang dihantar hendaklah di tanda “Pekerja Sambilan Harian” di sebelah kiri atas sampul surat. Tarikh tutup permohonan adalah pada 11 Jun 2012
 
 


 

 

 
Detect language » English
 
 
Detect language » English
 
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times