Perutusan Pengarah Hospital Rehabilitasi Cheras Perutusan Pengarah Hospital Rehabilitasi Cheras

PERUTUSAN PENGARAH

pengarah_hrc

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera, HRC dengan visi untuk mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan bertaraf dunia serta melahirkan anggota pengurusan yang profesional, penyayang dan berbudi bahasa; HRC telah melaksanakan pelbagai aktiviti kesihatan yang melibatkan pesakit-pesakit seperti Program Patient As A Partner, Karnival Kesihatan, Sambutan Perayaan bersama-sama pesakit dan lain-lain. Walaupun pelbagai kekangan dan cabaran yang dihadapi, namun pihak kami sentiasa berfikiran positif dan berusaha untuk maju ke hadapan melalui pelbagai pendekatan baru bagi memperbaiki mutu perkhidmatan demi kejayaan HRC.

Akhir kata, saya berharap agar HRC akan terus menjadi sebuah agensi yang sentiasa berada ditahap kecemerlangan dan kejayaan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya serta terus berani untuk berdaya saing dalam menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran dan kepantasan teknologi masa kini.
Sekian.

 

DR. ROSLAN JOHARI BIN DATO’ MOHD GHAZALI
Pengarah Hospital Rehabilitasi Cheras

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times