Perniagaan Perniagaan

Maklumat Tender/Sebutharga

Bil.       Sebutharga / Tender Tarikh Tutup Iklan
1.

Sebutharga PK Titiwangsa Perkhidmatan Sewaan Mesin Penapis Air

19 Februari 2020

2.

Sebutharga PK Titiwangsa Membekal Prenatal dan Postnatal Vitamin

19 Februari 2020

3.

Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan / PKLP:400-8/1/9

28 Januari 2020

4.

Sebutharga Pergigian Pelupusan Aset Alih Kerajaan

07 Januari 2020

5.

Notis Pembatalan Sebutharga JKWPKL&P NO.13/2019

Notis Pembatalan Sebutharga JKWPKL&P NO.16/2019

Notis Pembatalan Sebutharga JKWPKL&P NO.17/2019

Notis Pembatalan Sebutharga JKWPKL&P NO. 22/2019

Notis Pembatalan Sebutharga JKWPKL&P NO.24/2019

RUJUK LAMPIRAN

6.

Notis Pembatalan Sebutharga JKWPKL&P NO.29/2019

RUJUK LAMPIRAN

Keputusan Sebutharga/Tender

 

Bil.       Keputusan Sebutharga / Tender Syarikat Yang Berjaya
1.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 01-15/2019

RUJUK LAMPIRAN
2.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 16-22/2019

RUJUK LAMPIRAN
3.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 23-26/2019

RUJUK LAMPIRAN
4.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 27/2019

RUJUK LAMPIRAN
5.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 28-29/2019

RUJUK LAMPIRAN
6.

Keputusan Muktamad Sebutharga JKWPKL&P 01-15/2019

RUJUK LAMPIRAN
7.

Keputusan Muktamad Sebutharga JKWPKL&P 18-38/2019

RUJUK LAMPIRAN
8.

Keputusan Muktamad Sebutharga JKWPKL&P 11/2019

RUJUK LAMPIRAN
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times