Perniagaan Perniagaan

Maklumat Tender/Sebutharga

Bil.       Sebutharga / Tender Tarikh Tutup Iklan
1.

Sebutharga Pembangunan JKWPKL&P PB(01-07)

3 April 2019

2.

Sebutharga Menaiktaraf Garaj Kenderaan Jabatan JKWPKL&P

3 April 2019

3.

Sebutharga Pembangunan JKWPKL&P PB (09-15)

25 April 2019

4.

Sebutharga Percetakan Buku Rekod Kanak-Kanak Untuk PK Titiwangsa

29 April 2019

Keputusan Sebutharga/Tender

 

Bil.       Keputusan Sebutharga / Tender Syarikat Yang Berjaya
1.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 01-15/2019

RUJUK LAMPIRAN
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times