Perniagaan Perniagaan

Maklumat Tender/Sebutharga

Bil.       Sebutharga / Tender Tarikh Tutup Iklan
1.

Sebutharga Pergigian Pelupusan Aset Alih Kerajaan

09 Disember 2019

Keputusan Sebutharga/Tender

 

Bil.       Keputusan Sebutharga / Tender Syarikat Yang Berjaya
1.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 01-15/2019

RUJUK LAMPIRAN
2.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 16-22/2019

RUJUK LAMPIRAN
3.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 23-26/2019

RUJUK LAMPIRAN
4.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 27/2019

RUJUK LAMPIRAN
5.

Keputusan Muktamad Sebutharga (KERJA) JKWPKL&P (PB) 28-29/2019

RUJUK LAMPIRAN
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times