Perniagaan Perniagaan

Maklumat Sebutharga 2018

 

Bil.       Sebutharga / Tender Tarikh Tutup Iklan
1.

Sebutharga PKK 01/2018

12 Februari 2018

2.

Sebutharga PKK 02/2018

14 Februari 2018

Keputusan Sebutharga 2018

 

Bil.       Keputusan Sebutharga / Tender Syarikat Yang Berjaya
1.

- TIADA KEPUTUSAN SEBUTHARGA SETAKAT INI-

 
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times