Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
has-been-access-x-times

Laman Utama
Pengumuman
Maklumat Sebutharga (NO SEBUTHARGA : 013/2012)

TAWARAN SEBUTHARGA MEMBEKAL LOVASTATIN 20 MG TABLET BAGI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
NO. SEBUTHARGA : 11/2012

SPESIFIKASI TEKNIKAL PERALATAN YANG AKAN DIBEKALKAN
Seperti yang dilampirkan.

PENGHANTARAN
Penghantaran hendaklah dibuat berdasarkan pada jadual penghantaran yang telah dinyatakan dalam spesifikasi teknikal.

LOKASI PENGHANTARAN
Unit Farmasi Kesihatan, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya.

BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
Borang Tawaran Sebutharga boleh didapati secara PERCUMA di Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya. Berikut merupakan keperluan yang harus dibawa semasa pengambilan borang tawaran sebutharga :-

-    Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Akuan Bumiputera-jika ada & Lesen Farmasi (asal)
-    Salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Akuan Bumiputera-jika ada & Lesen Farmasi (yang telah disahkan)
-    Sijil Pendaftaran dengan JKWPKL & P (jika ada)
-    Cop Syarikat

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN
•    Salinan Sijil Kementerian Kewangan
•    Salinan Sijil Akuan Bumiputera (jika ada)
•    Lesen Farmasi
•    Katalog Barangan (Berwarna)
•    Salinan Penyata Kewangan Bank (3 bulan terakhir)
•    Profil Syarikat

* Kegagalan mengemukakan dokumen/keperluan di atas akan menjejaskan permohonan .

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA
Tempoh sebutharga adalah tujuh (7) hari iaitu bermula 15 Mac 2012 hingga 22 Mac 2012 (tepat jam 12:00 tengahari) dan hantarkan permohonan di Unit Perolehan, Aras 2, Blok B, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya, Jalan Cenderasari 50590 Kuala Lumpur. (Peti No. 1).

KOD BIDANG YANG BERKAITAN
090201 – Dadah Berjadual (Perlu Lesen Farmasi)

Disediakan oleh
UNIT PEROLEHAN
JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA.

has-been-access-x-times
Pages: 1  2  3  

Hakcipta Terpelihara 2011 © Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
has-been-access-x-times