Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
has-been-access-x-times

Laman Utama
Pengumuman
Notis Kenyataan e-Bidding 5/12

NOTIS KENYATAAN e-BIDDING

JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA

Pelawaan eBidding ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang; (i) berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 220401 & 220402 dan masih sah tempohnya dalam tempoh (3) bulan dari tarikh eBidding ini diiklankan; (ii) ePerolehan enabled dalam bidang yang berkaitan bagi menyertai eBidding seperti berikut:

 

Jenis Pembekalan

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DI KLINIK KESIHATAN/PERGIGIAN JINJANG, KLINIK KESIHATAN IBU & ANAK SEGAMBUT DALAM DAN PEJABAT KESIHATAN KEPONG

JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA

SELAMA DUA TAHUN (2) TAHUN BERMULA

01 APRIL 2012 SEHINGGA  31 MAC 2014

 

 

1.         Perkhidmatan yang akan dibekalkan adalah tertakluk kepada Syarat dan Terma yang ditetapkan. Syarikat yang menyertai eBidding tetapi tidak mematuhi semua syarat dan terma yang disenaraikan akan disenaraihitamkan. Dokumen eBidding adalah seperti dilampirkan secara atas talian dalam sistem ePerolehan.

 2.         Syarikat yang memenuhi syarat di Para 1 dan berminat untuk menyertai eBidding ini adalah diwajibkan menghadiri sesi Taklimat eBidding pada hari, tarikh, masa dan tempat seperti berikut:

                         Tarikh        :           14 Februari 2012  

                         Masa         :           10.00 pagi 

                         Tempat       :           Bilik Mesyuarat Pengurusan,

                                                        Tingkat 1, Blok B, Bahagian Pengurusan,

                                                        Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan

                                                        Kuala Lumpur & Putrajaya, Jalan Cenderasari,

                                                        50590 Kuala Lumpur.

 
3.         Kehadiran wakil syarikat ke taklimat adalah wajib dan dihadkan kepada dua (2) orang bagi satu syarikat. Cadangan dari syarikat yang tidak menghadiri taklimat tidak akan diproses dan dipertimbangkan.

 4.         Syarikat diwajibkan membawa bersama Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia & Sijil Akuan Bumiputera (jika ada) ASAL serta satu (1) salinannya yang masih sah tempoh lakunya.

 5. Tarikh tutup mengemukakan tawaran awal (pra kelayakan) eBidding ialah pada 20 Februari 2012 (Isnin) jam 12.00 tengahari dan tarikh bidaan atas talian adalah pada 08 Mac 2012 (Khamis) mulai jam 2.30 petang hingga 3.30 petang.

 6.         Iklan ini boleh diakses melalui laman web http://jknkl.gov.my atau http://www.eperolehan.gov.my

has-been-access-x-times
Pages: 1  2  3  4  5  

Hakcipta Terpelihara 2011 © Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
has-been-access-x-times