Pencapaian Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

 • JANUARI
 • FEBRUARI
 • MAC
 • APRIL
 • MEI
 • JUN
 • JULAI
 • OGOS
 • SEPTEMBER
 • OKTOBER
 • NOVEMBER
 • DISEMBER

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2017
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2016
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2015
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2014
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2013
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2012
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2011
  PUSAT TANGGUNGJAWAB : JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times