JKWPKL&P JKWPKL&P

Login ke Intranet :

Intranet JKWPKL&P menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) di mana ia membenarkan Warga JKWPKL&P untuk memasuki satu id dan kata laluan bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan

Ia merupakan satu gerbang penyampaian berpusat dalaman khas untuk warga JKWPKL&P. Terdapat beberapa aplikasi dalaman yang boleh dicapai apabila warga JKWPKL&P login ke Intranet JKWPKL&P, antaranya:

  • Forum
  • Sistem Penyelenggaraan Peralatan ICT

 

has-been-access-x-times