FAQ BKKM FAQ BKKM

Pendaftaran Premis Makanan

1. Apa definisi premis makanan?
"Premis Makanan" ertinya premis yang digunakan bagi atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan atau pelabelan semula atau pemprosesan semula atau pembaikan semula apa-apa makanan.

2. Mengapa premis makanan perlu didaftarkan?
Peraturan-Peraturan Makanan 2009 yang telah diwartakan pada 28 Februari 2009 MEWAJIBKAN semua premis makanan mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

3. Apakah kategori premis makanan yang perlu didaftarkan?
Kategori yang terlibat adalah:
 
i) Premis makanan yang terlibat dalam pengilangan makanan.
ii) Premis makanan yang terlibat dalam katering atau katering makanan besar-besaran.
iii) Premis dimana makanan disedia, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk jualan.
iv) Semua kenderaan yang makanan sedia dimakan dijual.


4. Bagaimana saya hendak mendaftar premis makanan?
Pendaftaran premis makanan boleh dibuat dengan mengisi Borang Pendaftaran Premis Makanan yang boleh dimuat-turun (download) dari laman web ini (lihat Halaman Utama > Borang).Borang permohonan ini boleh dihantar ke Pejabat Kesihatan (PKD) atau Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) yang terdekat dengan tempat premis beroperasi.

Pendaftaran premis juga boleh dibuat secara online melalui laman web FoSIM Domestik (http://fosimdomestic.moh.gov.my)

5. Berapakah yuran pendaftaran dan tempoh sah laku pendaftaran?
TIADA yuran pendaftaran dikenakan dan setiap pendaftaran premis makanan adalah sah untuk tempoh 3 tahun.

6. Bagaimana untuk memperbaharui pendaftaran?
Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh sah laku.

 

 

has-been-access-x-times
Pages: 1  2  3  4  5  

has-been-access-x-times