Information Management Unit Information Management Unit

Unit  ini bernaung dibawah Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya. Ia bertanggungjawab merancang, melaksana, menyelaras dan menilai program pendidikan kesihatan sebagai program khusus, di samping memberi sokongan dalan aspek pendidikan kesihatan untuk semua program kesihatan di Jabatan Kesihatan.

Objektif

Objektif utama unit ini adalah untuk memberi pengetahuan, mengubah sikap dan tingkahlaku sekaligus memberi kesedaran dan mengamalkan cara hidup sihat di kalangan individu, keluarga dan masyarakat melalui usaha – usaha seperti berikut :-

 • Menyemai minat di kalangan masyarakat terhadap keutamaan dan kepentingan kesihatan dan cara hidup sihat.
 • Meningkatkan kesedaran tentang langkah – langkah pencegahan penyakit dan memupuk sikap bertanggungjawab terhadap kesihatan individu.
 • Memberi kesedaran tentang prasarana kesihatan serta menggalakkan penggunaan kemudahan tersebut.
 • masyarakat beriltizam terhadap keutamaan kesihatan dan menyuburkan amalan cara hidup sihat.

Sebagai menyokong kepada program promosi kesihatan, pelbagai risalah, poster, dan lain-lain bahan media telah diterbitkan. Untuk rujukan Sila Klik disini

Infosihat

Bahan-bahan berkenaan juga boleh didapati di Unit Pendidikan Kesihatan, JKWPKL&P.   

 

 1. Memberi latihan pendidikan kesihatan kepada kakitangan kesihatan dan Jabatan lain serta pertubuhan bukan kerajaan supaya menjadi agen penyebar maklumat kesihatan yang efektif.
 2. Memasukkan kompenan utama pendidikan kesihatan dalam semua aktiviti kesihatan yang dijalankan.
 3. Menyediakan bahan promosi kesihatan untuk menyokong aktiviti yang dijalankan.
 4. Melaksanakan majlis sempena hari khas kesihatan , seperti Hari Kesihatan Sedunia, Kempen Cara Hidup Sihat, Hari AIDS , Minggu Kesihatan Mental Minggu Kesedaran Strok, Minggu Penyusuan Ibu, Hari Tibi , Hari Diabetis, Hari Warga Tua dan sebagainya.
 5. Menjalankan kajian keberkesanan dan penilaian bagi merancang aktiviti yang lebih baik.
 6. Bekerjasama dengan pihak media massa dalam usaha penyebaran maklumat terkini kesihatan kepada masyarakat.
 7. Membina jaringan kerja di kalangan agensi kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) bagi sama – sama berkongsi tanggungjawab masalah kesihatan .

Tarikh Kemaskini : 15 Ogos 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times