Medical Administration Unit Medical Administration Unit

Unit ini bertanggungjawab menguruskan dan memantau perbelanjaan kewangan dan urusan pentadbiran di Bahagian Perubatan.

  • Menguruskan surat masuk dan keluar di bahagian Perubatan
  • Menguruskan dan memantau perbelanjaan kewangan bahagian.
Tarikh Kemaskini : 01 November 2018
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times