Hospital Management Unit Hospital Management Unit

Bertanggungjawab melaksanakan pemantauan aktiviti-aktiviti di bawah Progran Rawatan Perubatan.

* Pemantauan Berkala Program Rawatan Perubatan (HPJ).
* Mengendalikan External Inquiry  Hospital Putrajaya
* Mengendalikan Aduan
* Mengendalikan Latihan menaiktaraf PPK, Local Preceptor
* Mengendalikan Latihan BLS untuk kakitangan Hospital dan Jabatan

Tarikh Kemaskini : 01 November 2018
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times