Asset Management Asset Management

Unit Aset& Stor
  • Mengurus dan memastikan pengurusan aset dan stor dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara/pekeliling terkini yang telah ditetapkan.

Fungsi Unit

- Unit Aset

Bertanggungjawab menguruskan semua aset alih kerajaan samaada Harta Modal atau Aset Bernilai Rendah meliputi :-

- Unit Stor

Bertanggungjawab memantau dan memberi perkhidmatan bekalan stok alatulis  kepada pelanggan  mengikut keperluan.

 

Piagam Pelanggan 

  • Memastikan pendaftaran aset dilaksanakan dalam tempoh  14 hari dari tarikh penerimaan beserta dengan dokumen yang lengkap
  • Memastikan pemeriksaan aset dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun
  • Memastikan aset-aset yang telah mendapat kelulusan pelupusan dalam masa 6 bulan dari tarikh kelulusan

  • Memastikan bekalan stok yang ditetapkan di dalam katalog sentiasa ada untuk diagihkan berdasarkan kepada keperluan dan kesesuaian semasa.

Tarikh Kemaskini : 31 Mac 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times