Quality Unit Quality Unit

Unit Kualiti Bahagian Perubatan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti initiative ke arah peningkatan kualiti perkhidmatan.

 

Aktiviti

  • Menjalankan bengkel–bengkel QAP bagi memberi pendedahan dan melakukan penambahbaikan supaya dapat memberi perkhidmatan yang berterusan pada pesakit.
  • Mengenalpasti projek –projek QA yang berpotensi dan berkaitan dengan perkhidmatan jagaan kesihatan yang disediakan.
  • Memantau dan membimbing pelaksanaan kajian. Penilaian kajian dilakukan oleh fasilitator –fasilitator yang berkemahiran dalam QA.
  • Menyelaras pengumpulan data –data hospital bagi sistem dokumentasi aktiviti- aktiviti QA di hospital.
  • Menyeleras Qualiti Assurance Program ,DSA &HSA.
  • Memberi pengetahuan dan pendedahan dalam proses pelaksanaan dan mengimplementasikan dalam kemudahan kesihatan.
  • Memastikan indikator –indikator kualiti dijalani dan dicapai.
  • Memastikan perkhidmatan berkualiti dan berterusan di Hospital dan Klinik Kesihatan.
Tarikh Kemaskini : 01 November 2018
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times