Private Medical Practice Control Unit Private Medical Practice Control Unit

Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta (UKAPS) ditubuhkan pada Mei 2003 di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan Peraturan-peraturan 2006 telah dikuatkuasakan pada 1 Mei 2006 dan salah satu tujuan untuk melaksanakan ini adalah untuk memastikan semua Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta berlesen dan didaftarkan dan menjalankan perkhidmatan jagaan kesihatan yang berkualiti dan selamat untuk kepentingan orang ramai.

Aktiviti-aktiviti bawah UKAPS adalah pendaftaran klinik-klinik swasta, pembaharuan pelesenan untuk lain-lain kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta, penguatkuasaan dan menyiasat aduan- aduan terhadap semua kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan swasta.

Bil

Premis

Bilangan

KLINIK SWASTA

1

Klinik Perubatan Swasta

1001

2

Klinik Pergigian Swasta

323

KPJKS

1

Rumah Bersalin Swasta

9

2

Hospital Swasta

32

3

Rumah Kejururawatan Swasta

4

4

Bank Darah Swasta

1

5

Pusat Jagaan Ambulatori Swasta

24

6

Pusat Hemodialisis Swasta

38

 
Tarikh Kemaskini : 01 November 2018
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times